De advocatuur in nederland

Steun aan de advocatuur

Het beroep van advocaat is nobel en oud. De eerste advocaten waren Romeinse advocaten wier enige inkomen bestond uit de giften van de procespartijen. Vandaag de dag is het beroep van advocaat veranderd, het is professioneler en gesofisticeerder geworden. De status van de advocaat is niet langer precair, maar de evolutie van het recht en de technologie zijn uitdagingen waarmee de nieuwe generaties advocaten vandaag worden geconfronteerd.

Onze opdracht bestaat erin advocaten te begeleiden en te ondersteunen bij de aanpak van moderne en technologische uitdagingen in de samenleving. Wij verstrekken advies en deskundigheid aan alle leden van de advocatuur, maar ook aan andere aan het recht verwante beroepen.

Wij verlenen advies en diensten aan beoefenaars van juridische beroepen met betrekking tot de ontwikkeling van het recht en de wetgeving in Nederland (jurisprudentie, wetgevend werk van het Parlement). Wij ondersteunen advocaten ook bij hun digitale en organisatorische transities.

Studenten helpen advocaat te worden

Ondersteuning van de advocatuur begint met het waarborgen van een uitstekende juridische opleiding, ondersteuning tijdens de juridische stage en mentorschap tijdens de eerste jaren dat men als advocaat werkzaam is.

In de eerste plaats bieden wij cursussen en academische bijstand op het gebied van rechten voor studenten aan rechtenfaculteiten. Onze academische steun in de rechten staat open voor alle studenten, ongeacht hun sociale achtergrond.

Ten tweede garanderen wij een voldoende aantal stageplaatsen voor studenten die in aanmerking komen voor toelating tot de balie.

Ten slotte werken wij samen met plaatselijke verenigingen van jonge advocaten om de toegang tot de advocatuur tijdens de eerste werkjaren te vergemakkelijken.

Partnerschappen – buitenlandse advocaten en juristen

Partnerschappen rechtsanwalt

Wij staan open voor alle soorten partnerschappen, zowel professionele als associatieve. Wij werken voornamelijk samen met Nederlandse advocaten en juristen, maar ook met Europese advocaten en juristen.

Onze belangrijkste partner is een groep Zwitserse advocaten en juristen : questiondedroit.ch.

Questiondedroit.ch is een juridische organisatie die wordt geleid door advocaten en juristen, gevestigd in Genève en Lausanne. Hun voornaamste werk is het bijhouden van een gratis juridische blog met artikelen over Zwitsers en internationaal recht. Alle gebieden van het Zwitsers recht komen aan bod: familierecht, arbeidsrecht, ziekteverzekering, fiscaal recht, bankrecht, enz. Hun belangrijkste opdracht is de democratisering van de toegang tot het recht voor alle sociale categorieën van Zwitserse burgers mogelijk te maken.

Net als wij ondersteunt questiondedroit.ch Zwitserse advocaten door het contact tussen het publiek en advocaten te vergemakkelijken en door het beroep van advocaat op het niveau van de plaatselijke beroepsorganisaties en -verenigingen te promoten.